Kutsu vuosikokoukseen

8.3.2021

Nurmijärven Uinti ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 18:00 etänä Google Meet -alustalla. Kokouksen linkki on lähetetty sähköpostilla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Työjärjestys:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja

Tervetuloa kaikki mukaan! Toivomme runsasta osanottoa!Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tavoitteenamme on, että hallituksessa olisi edustettuna seuran kaikki ryhmät, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman laaja-alaisella pohjalla. Hallitustoimintaan pääsee mukaan matalalla kynnyksellä seurassa pitkään toimineiden henkilöiden avustuksella. Olemme myös pyrkineet siihen, ettei hallituksessa ole valmentajia, koska heillä riittää töitä altaan reunalla. Jotta seura pysyy toimintakunnossa, panostanne tarvitaan.Nurmijärven Uinti ry

Hallitus