NU kevätkokous 2024

Kokouskutsu                                             

Tervetuloa Nurmijärven Uinti Ry:n kevätkokoukseen                                

Hyvät Nurmijärven Uinti ry:n jäsenet,

Uintiseuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24. maaliskuuta 2024 klo 15.00 Rajamäen kylätalolla, Villentie 2, 05200 Rajamäki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kevätkokoukselle määritetyt asiat.  

 1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Kokouksen järjestäytyminen
-       puheenjohtajan valinta
-       sihteerin valinta
-       pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4.    Esityslistan hyväksyminen

5.    Esitellään edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajienkertomus

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.    Valitaan hallitukseen jäsenet:
-       puheenjohtaja kaudelle 2024-2026, puheenjohtaja Ulla Vainikan kausi päättyy.
-       kaksi varsinaista jäsentä, erovuorossa ovat Pirita Niemi ja Paula Olbert
-       yksi varsinainen jäsen kaudelle 2024-2025 marraskuussa 2023 eronneen Katja Harkokivi-Dolkin tilalle
-       kaksi varajäsentä kaudeksi 2024-2025

8.    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

9.    Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen


Hallituksen jäseniksi haluavien toivotaan ilmoittavan ehdokkuutensa ennen kokouksen alkua seuran sähköpostiin nurmijarven.uinti@gmail.com

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen viimeistään 21.3.2024 sähköisen ilmoittautumislinkin kautta. Kopioi linkki selaimeen ja lähetä ilmoittautuminen.

https://forms.gle/dFaM1mCHM9NqBEtMA


Nurmijärvellä 10.3.2024
Ulla Vainikka
puheenjohtaja