Kutsu vuosikokoukseen

7.3.2022

Nurmijärven Uinti ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 23.3.2021 klo 17:30. Kehityksen majalla os. Kiljavantie 231, 05200 Rajamäki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Työjärjestys:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja

Tervetuloa kaikki mukaan! Toivomme runsasta osanottoa!


Nurmijärven Uinti ry


Hallitus