Kausimaksut

  • Valmentajat ilmoittavat ryhmänsä uimarit rahastonhoitajalle aina kauden alussa.
  • Kausimaksu on ryhmäkohtainen ja maksun määrittelee hallitus jokaisen kauden alussa.
  • Kausimaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksuviiveestä sovitaan rahastonhoitajan kanssa.
  • Tekniikkaryhmien valmentaja ilmoittaa rahastonhoitajalle ryhmässä jatkavat uimarit toisen valmennuskerran jälkeen, jotta uimareilta voidaan laskuttaa kausimaksu. Kaksi ensimmäistä kertaa uudet uimarit voivat käydä kokeilemassa ryhmässä, ilman veloitusta.
  • Sosiaalisin perustein emme anna kausimaksuista hyvitystä. Tähän löytyy tukitoimia mm. kunnalta ja seurakunnasta.
  • Ryhmästä toiseen siirryttäessä kausimaksua ei hyvitetä, mikäli harjoitukset vähenevät.
  • Kausimaksusta ei anneta vapautusta tai sitä ei voida antaa stipendinä. Yli kuukauden mittaisen lääkärin määräämän sairasloman vuoksi kausimaksun kuukausimaksu voidaan hyvittää, valmentaja ilmoittaa sairaslomista laskutuksen hoitajalle.