Talouden pelisäännöt

  • Seuran varoja tulee käyttää kustannustehokkaasti välittömästi seuran toimintaan liittyviin kustannuksiin.
  • Seura voi tukea vain jäseniään osallistumalla esim. startti-, leirimaksujen tai tapahtumien kustannuksiin
  • Seuran kassasta ei makseta ennakkoja esim. kilpailujen majoituskuluihin, leirikuluihin, hankintoihin tms. Kulut laskutetaan seuralta kuittia vastaan.
  • Valmentajan määrittämien starttien maksut maksetaan seuran kassasta aina ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Laskut/kuitit on ensin hyväksytettävä seuran puheenjohtajalta/varapuheenjohtajalla sähköpostitse, ennen rahastonhoitajalle toimittamista. Hyväksymättömiä laskuja ei makseta.
  • Puheenjohtaja allekirjoittaa rahastonhoitajan maksamat laskut viimeistään ennen tilinpäätöstä.
  • Laskut tulee toimittaa rahastonhoitajalle sinä tilikautena, jolle ne kuuluvat.
  • Jokainen seurassa toimiva valmentaja/ohjaaja on oikeutettu km-korvaukseen hallituksen hyväksymän korvauksen mukaisesti. Km-korvauksen määrittelyssä noudatetaan verottajan suositusta yhdistykselle.
  • Valmentajan nimeämille uimareille seura voi maksaa tukea 50 % testauskustannuksista esim. kynnystestit (max.2 krt/vuosi).
  • Seura kustantaa valmentajille sovitut seuravaatteet.
  • Mikäli uimarilla on seuralle erääntyneitä maksuja eikä näiden hoitamisesta ole sovittu erikseen, voidaan uimari jättää ilmoittamatta kisoihin ja hänen leirille osallistuminen ei ole mahdollista.