Talouden pelisäännöt

 • Seuran varoja tulee käyttää kustannustehokkaasti välittömästi seuran toimintaan liittyviin kustannuksiin.
 • Seura voi tukea vain jäseniään osallistumalla esim. startti-, leirimaksujen tai tapahtumien kustannuksiin
 • Seuran kassasta ei makseta ennakkoja esim. kilpailujen majoituskuluihin, leirikuluihin, hankintoihin tms. Kulut laskutetaan seuralta kuittia vastaan.
 • Valmentajan määrittämien starttien maksut maksetaan seuran kassasta.
 • Laskut/kuitit on ensin hyväksytettävä seuran puheenjohtajalta/varapuheenjohtajalla sähköpostitse, ennen rahastonhoitajalle toimittamista. Hyväksymättömiä laskuja ei makseta.
 • Puheenjohtaja allekirjoittaa rahastonhoitajan maksamat laskut viimeistään ennen tilinpäätöstä.
 • Laskut tulee toimittaa rahastonhoitajalle sinä tilikautena, jolle ne kuuluvat.
 • Jokainen seurassa toimiva valmentaja/ohjaaja on oikeutettu km-korvaukseen hallituksen hyväksymän korvauksen mukaisesti. Km-korvauksen määrittelyssä noudatetaan verottajan suositusta yhdistykselle.
 • Valmentajan nimeämille uimareille seura voi maksaa tukea 50 % testauskustannuksista esim. kynnystestit (max.2 krt/vuosi).
 • Seura kustantaa valmentajille sovitut seuravaatteet.
 • Mikäli uimarilla on seuralle erääntyneitä maksuja eikä näiden hoitamisesta ole sovittu erikseen, voidaan uimari jättää ilmoittamatta kisoihin ja hänen leirille osallistuminen ei ole mahdollista.