Valmennuksen pelisäännöt

 • Kilpailuryhm onät tekevät kauden alussa kausisuunnitelmat. 
 • Valmentajat sopivat seuraavan kauden ryhmien valmentajat ja ohjaajat valmentajapalaverissa kuluvan kauden loppuun mennessä.
 • Huolehditaan, että treeneissä on täysi-ikäinen vastuuhenkilö paikalla.
 • Valmentajapalavereissa kartoitetaan koulutustarve ja asia esitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 • Valmentajapalaveri pidetään säännöllisesti, vähintään joka toinen kuukausi.
 • Vähintään yksi valmentaja jokaisesta ryhmästä on osallistuu valmentajapalaveriin.
 • Valmentajat huolehtivat tiedottamisesta ryhmäkohtaisesti sekä vanhempien suuntaan, että seuran kotisivujen ylläpitäjälle. 
  Koko seuraa koskevat valmennukselliset tiedotteet huolehtii hallitus.
 • Valmennuksessa noudatetaan seuran omaa valmennuspolkua, ryhmät sitoutuvat ja pitävät kiinni yhteisistä päätöksistä. Valmentajat ovat yhtä arvokkaita, joka kohdassa uimarin uraa.
 • Uimarin mahdollisesta siirtymisestä toiseen uintiryhmään keskustellaan ja päätetään yhdessä valmentajien, uimarin ja vanhempien kesken. Lopullinen päätös asiasta tehdään valmentajapalaverissa.
 • Ryhmän kaikki uimarit saavat tasapuolista valmennusta.
 • Valmentajat ovat avoimia keskenään seuran tekemisiin liittyvistä asioista.
 • Valmentajat jakavat osaamistaaan toisilleen harjoituksissa.
 • Kilpailuissa valmentajat sopivat keskenään roolit ja vastuut.
 • Valmentajat hankkivat tuuraajan tai hoitavat ryhmän harjoitukset muulla tavoin, jos ovat itse estyneitä saapumaan harjoituksiin.
 • Valmentajat toimivat esimerkkinä uimareille seuran tapahtumissa.

Ongelmanratkaisupolku

Joskus ryhmän sisällä tai kanssakäymisessä vanhempien/uimareiden kanssa syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän ja uimaseuran hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, on näihin tilanteisin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet otetaan vakavasti ja niihin reagoidaan nopeasti. 


Harrasteryhmässä:

· Ongelmat pyritään ratkaisemaan valmentajan ja ryhmän jäsenten kesken.

· Valmentaja informoi valmennusvastaavaa ja hallitusta välittömästi ongelmatilanteesta.

· Valmentaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

· Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

· Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet valmentajan kanssa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla yhteydessä hallitukseen.

 

Valmentajien/seuratoimijoiden välillä:

· Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan ohjaajien kesken.

· Valmentaja informoi valmentajavastaavaa sekä hallitusta välittömästi ongelmatilanteesta.

· Tarvittaessa ohjaajat pyydetään yhteiseen tapaamiseen hallituksen toimesta.