Valmennuksen pelisäännöt

 • Kilpailuryhmien on tehtävä kauden alussa kausisuunnitelmat. 
 • Valmentajat sopivat seuraavan kauden ryhmien valmentajat ja ohjaajat valmentajapalaverissa kuluvan kauden loppuun mennessä.
 • Huolehditaan, että treeneissä on täysi-ikäinen vastuuhenkilö paikalla.
 • Valmentajapalavereissa kartoitetaan koulutustarve ja tieto kirjataan pöytäkirjaan hallitusta varten.
 • Valmentajapalaveri pidetään säännöllisesti, vähintään joka toinen kuukausi.
 • Vähintään yksi valmentaja jokaisesta ryhmästä on velvollinen osallistumaan valmentajapalaveriin.
 • Valmentajat huolehtivat tiedottamisesta ryhmäkohtaisesti sekä vanhempien suuntaan, että seuran kotisivujen ylläpitäjälle. Koko seuraa koskevat valmennukselliset tiedotteet huolehtii hallitus.
 • Valmennuksessa noudatetaan seuran omaa valmennuspolkua, ryhmät sitoutuvat ja pitävät kiinni yhteisistä päätöksistä. Valmentajat ovat yhtä arvokkaita, joka kohdassa uimarin uraa.
 • Uimarin mahdollisesta siirtymisestä toiseen uintiryhmään keskustellaan ja päätetään yhdessä valmentajien, uimarin ja vanhempien kesken. Lopullinen päätös tehdään kuitenkin valmentajapalaverissa.
 • Ryhmän kaikki uimarit saavat tasapuolista valmennusta.
 • Valmentajien tulee olla keskenään avoimia seuran tekemisiin liittyvistä asioista.
 • Jaetaan osaamista keskenään harjoituksissa.
 • Kilpailuissa valmentajat sopivat keskenään roolit, vastuut.
 • Valmentajat ovat velvollisia hankkimaan tuuraajan tai hoitamaan ryhmän harjoitukset muulla tavoin, jos ovat itse estyneitä saapumaan harjoituksiin.
 • Valmentajat toimivat esimerkkinä uimareille seuran tapahtumissa.