Vanhempien pelisäännöt

 • -imareiden poissaoloista tulee aina ilmoittaa etukäteen valmentajalle.
 • Hallilla tulee olla hyvissä ajoin ennen oman harjoitteluvuoron alkua. Myöhästymisestä ilmoitetaan valmentajalle.
 • Uimareille annetaan rauha harjoitella. Kisoissa kannustetaan uimareita positiivisella asenteella, palautteen suorituksesta antaa aina (ensin) valmentaja.
 • Valmentajille annetaan valmennusrauha ja tuetaan valmentajan työtä.
 • Valmentaja tekee päätökset uimarin kilpailulajeista. Eriävistä näkemyksistä keskustellaan ensisijaisesti valmentajan kanssa. Jos yhteiseen näkemykseen ei päästä, ratkaisun asiasta tekee valmentaja.
 • Vanhemmat huolehtivat uimarin riittävästä unen saannista ja terveellisestä ruokavaliosta. Karkit, sipsit ym. eivät kuulu urheiluharrastuksen pariin.
 • Kaikkien on noudatettava uimahallin sääntöjä. Vanhemmat sitoutuvat (myös tarvittaessa) muistuttamaan uimareita sääntöjen noudattamisesta.
 • Vanhemmat sitoutuvat tutustumaan Suomen Uimaliiton antidoping-ohjelmaan ja ottamaan tämän huomioon esim. uimarin lääkärinkäynneillä lääkkeitä määrättäessä. https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1135/antidopingohjelma_2018.pdf
 • Seuran toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä edellytetään esimerkkinä olemista uimareille ja muille toimijoille uimahallilla, kilpailuissa ja leireillä.
 • Seuran tapahtumat ovat päihteettömiä.
 • Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, johon kaikkien vanhempien osallistuminen on erittäin tervetullutta ja tarpeellista.
 • Julkisissa tapahtumissa vanhemmat edustavat seuraa. Käytöksen oltava asianmukaista ja seuran toimintaa tukevaa.
 • Seuran toiminta on kaikilla tavoin tasa-arvoista, avointa ja toisia kannustavaa.