Leirien pelisäännöt

 • Valmentajat suunnittelevat leirien ajankohdat vuosikellona etukäteen. Näin valmentajilla, uimareilla sekä vanhemmilla on mahdollisuus aikatauluttaa omat kalenterit ajoissa leirit huomioon ottaen.
 • Valmentaja varaa kotimaan ja ulkomaan leirit. Toiveet käydään läpi valmentajapalaverissa ennen leirin varaamista.
 • Uimarit maksavat leirin kustannukset. Valmentajien kustannukset jaetaan uimareiden kesken. Seura laskuttaa leirin kustannukset uimarilta. Leirille tulisi lähteä aina ko. ryhmän valmentaja, kuitenkin huomioiden osallistujamäärät.
 • Valmentaja huolehtii tiedottamisesta etukäteen vanhemmille ja uimareille.
 • Leireillä käytetään seuravaatteita mahdollisuuksien mukaan. Leireillä kaikki edustavat seuraa ja käyttäytyvät sen mukaisesti.
 • Uimarit toimivat leireillä ryhmänä; kaikkiin leiriohjelmassa oleviin toimintoihin osallistutaan yhdessä.
 • Leirit ovat päihteettömiä ja savuttomia.
 • Leirin peruuntuessa muusta kuin sairastumisesta tai muusta pakottavasta syystä, uimarilta peritään seuralle aiheutuneet peruutuskulut. Sairastapauksissa tarvitaan lääkärintodistus.
 • Seura maksaa Uimaliiton leirille kutsutun uimarin leirimaksun ja yhden valmentajan leirikustannukset.
 • Leirillä valmentajilla on vastuu leirin yleisen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamisesta.  Leiriläisten tulee noudattaa valmentajien antamia ohjeita. Leirin sääntöjen rikkomisen seurauksena huoltajia voidaan pyytää noutamaan leiriläinen pois leiriltä.
 • On suositeltavaa ottaa oma matka/tapaturmavakuutus leiriläiselle. 

                   

ULKOMAAN LEIRIT

 • Ulkomaanleirit käsitellään tapauskohtaisesti hallituksessa.
 • Mahdollisesti ulkomaan leireille mukaan lähtevät vanhemmat nimetään ns. vastuuvanhemmiksi nimetyille ryhmille, jotta valmentajalle jää aikaa valmentamiseen. Vanhemmat eivät osallistu valmennustoimintaan.
 • Leireille otetaan seuran edustusvaatteet mukaan.
 • Ulkomaanleirille on hyvä nimetä myös leirin vetäjä, joka huolehtii leirin aikana tapahtuvasta tiedottamisesta vanhemmille kotiin ja leiriläisten kesken.
 • Ulkomaan leirien lennot jokainen hoitaa itse annettujen aikataulujen puitteissa.
 • Ulkomaan leirillä on yksi vapaapäivä uinnista, milloin pyritään järjestämään retki.
 • Viikon leirillä huolehditaan, että koulutehtäviin varataan riittävästi aikaa. Huoltaja ja uimari sopivat kokeista koulun kanssa ja tarvittaessa järjestävät myös niiden suorittamisen leiriajankohdan ulkopuolelle.
 • On suositeltavaa ottaa oma matka/tapaturmavakuutus leiriläiselle.