Leirien pelisäännöt

 • Valmentajat suunnittelevat leirien ajankohdat vuosikellona etukäteen. Näin valmentajilla, uimareilla sekä vanhemmilla on mahdollisuus aikatauluttaa omat kalenterit ajoissa leirit huomioon ottaen.
 • Leirivastaava/valmentaja varaa kotimaan leirit ja ulkomaan leirit. Valmentajat informoivat toiveistaan mahdollisimman tarkasti leirivastaavaa ennen kuin leirit on varattu.
 • Uimarit maksavat leirin kustannukset. Valmentajien kustannukset jaetaan uimareiden kesken. Leirille tulisi lähteä aina ko. ryhmän valmentaja, kuitenkin huomioiden osallistujamäärät.
 • Etukäteen tiedottamisesta huolehtii valmentaja Leirikirjeen muodossa vanhemmille ja uimareille.
 • Kaikista autolla tehtävistä leirikuljetuksista maksetaan kimppakyydin kuljettajalle 5€ kuljetuskorvaus/suunta. Jokainen kyytiläinen maksaa ja kuljettaja ottaa maksun vastaan.
 • Leireillä käytetään NU seuravaatteita mahdollisuuksien mukaan. Leireillä kaikki edustavat seuraa ja käyttäytyvät sen mukaisesti
 • Uimarit toimivat leireillä ryhmänä; harjoitukset, ruokailut jne tehdään yhdessä.
 • Leirit ovat päihteettömiä ja savuttomia
 • Leirin peruuntuessa muusta kuin sairastumisesta tai muusta pakottavasta syystä, uimarilta peritään seuralle aiheutuneet peruuntumiskulut. Sairastapauksissa tarvitaan lääkärintodistus.
 • Seura maksaa Uimaliiton leirille kutsutun uimarin leirimaksun ja yhden valmentajan leirikustannukset.
 • Leirillä valmentajilla on vastuu leirin yleisen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamisesta.  Leiriläiset noudattavat valmentajien antamia ohjeita. Leirin sääntöjen rikkomisen seurauksena voidaan huoltajia pyytää noutamaan leiriläinen pois leiriltä.
 • On suositeltavaa ottaa oma matka/tapaturmavakuutus leiriläiselle. Seuralla on Pohjantähden vakuutus, mikä korvaa ainoastaan uidessa tapahtuvat tapaturmat

                   

ULKOMAAN LEIRIT • Ulkomaanleirit käsitellään tapauskohtaisesti hallituksessa.
 • Ulkomaan leireille mukaan lähtevät vanhemmat nimetään ns. vastuuvanhemmiksi nimetyille uimareille, jotta valmentajalle jää aikaa valmentamiseen. Vanhemmat eivät osallistu valmennustoimintaan.
 • Leireille otetaan olemassa olevat NU vaatteet mukaan ja jo lentomatkalla on suotavaa, että pukeudutaan NU huppariin/T-paitaan
 • Ulkomaanleirille on hyvä nimetä myös leirin vetäjä, joka huolehtii myös etukäteen, että leirin aikana tapahtuvasta tiedottamisesta vanhemmille kotiin ja leiriläisten kesken.
 • Ulkomaan leirien lennot jokainen hoitaa itse annettujen aikataulujen puitteissa
 • Ulkomaan leirillä on yksi vapaapäivä uinnista, milloin pyritään järjestämään retki
 • Viikon leirillä huolehditaan ajasta koulutehtäviin. Kokeista sovitaan koulun kanssa ja tarvittaessa järjestetään myös niiden suorittaminen.